Gå til søknadsskjema

Dersom du ikke kan søke elektronisk kan du fylle ut papirskjema

Skal du søke for noen andre? Dersom du ikke er registrert som verge for personen i folkeregisteret, må du legge ved et fullmaktsskjema

Påstått skadevolder blir part i voldserstatningssaken.  Du kan lese mer om hva partsrettigheter innebærer her